Author Archives for dangbaochaudat

About dangbaochaudat

Chặng đường 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, chính quyền các cấp, sự cố gắng nỗ lực của các thế hệ thầy và trò, trường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. Nhà trường và nhiều cá nhân đã vinh dự được đón nhận các danh hiệu thi đua cao quý: