Hoạt động ngoại khóa

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ NGÀY 22-12

BÀI TUYÊN TRUYỀN NGÀY 22/12           Cách đây 74 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ…