Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Lạc

Địa chỉ: Xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Phạm Xuân Trường – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0979743069